Priser hos FertiliTeam

Standard analyse 1500 kr

Denne analysen er aktuell for alle som planlegger graviditet, og bør være den første analysen som gjøres i utredningen. Analysen følger standard kriterier fra WHO og ESHRE, og inkluderer analyser som volum (mengde), pH (surhetsgrad), viskøsitet (konsistens), konsentrasjon (antall sædceller per ml), motilitet (bevegelse, klasse A, B, C og D) og morfologi (utseende) med teratozoospermindex (TZI).

Vasectomykontroll 750 kr

Etter sterilisering er det viktig å bekrefte at operasjonen er vellykket, altså at all kontakt mellom testikler og urinrør er brutt. Dette gjøres ved å undersøke tilstedeværelsen av sædceller i ejakulatet. Siden det tar tid å tømme reproduksjonssystemet helt for sædceller må man vente 3 måneder etter operasjonen før man gjør en undersøkelse. Mannen bør ha regelmessige ejakulasjoner i denne tiden mellom operasjon og undersøkelse. Generelt er det slik at mannen skal produsere 2 til 3 påfølgende fullstendige sædprøver uten noen tilstedeværelse av sædceller for å bli godkjent som sterilisert. Tilstedeværelse av sædceller måneder etter en operasjon kombinert med jevnlige ejakulasjoner kan i noen tilfeller skje på grunn av delvis mislykket operasjon eller en mulig naturlig reversering av operasjonen.

Anti-sperm-antistoff analyse 1250 kr

10-20% av alle menn har antistoffer i sædvæsken. Hele 60-80 % av menn som har reversert en sterilisering har antistoffer i sædvæsken. Analysen gjøres dersom levende sædceller klumper seg sammen, og er aktuelt dersom mannen har operert, eller fått et hardt slag mot testiklene en gang tidligere i livet. Vi tester antistoffene IgG og IgA. Dersom testen er positiv kan sædcellene vaskes og brukes ved inseminering eller prøverørsforsøk.

Infeksjonsanalyse 1250 kr

Det er ikke ønskelig å ha mange andre celletyper enn sædceller i sædvæsken. Denne analysen gjøres dersom det er mange runde celler i prøven. Disse kan være umodne sædceller eller hvite blodceller.En farging med peroxidase vil kunne skille mellom de to celletypene. Hvite blodceller er et tegn på infeksjon som gir økt oksidativt stress (se test lenger ned i listen) og umodne sædceller er et tegn på dårlig sædcelleproduksjon. Begge deler kan påvirke muligheten for graviditet.

Fruktoseanalyse 1250 kr

Fruktose skilles ut fra sædblærene og er en prosess som er avhengig av mannlige hormoner. Analysen gjøres når det ikke finnes sædceller i prøven, dersom volumet er mindre enn 1 ml eller når sædprøven ikke koagulerer. Lavt innhold av fruktose indikerer feil/blokkeringer i sædblærene eller ødelagt/medfødt manglende vas deferens (spermleder).

DNA fragmenteringsanalyse 3200 kr

DNA fragmentering er fysisk brudd på DNA-tråden i sædcellekromosomene, og egg befruktet med en slik sædcelle vil ikke kunne utvikle seg til termin. Analysen gjøres for å undersøke om DNA i sædcellene er helt og sterkt og er aktuelt dersom paret har opplevd flere aborter eller at egget ikke fester seg. Resultatene fra denne prøven er spesielt nyttige for å finne hvilke par som passer til behandling med inseminering, eller for å finne årsak ved uforklarlig ufrivillig barnløshet, mislykkede prøverørsforsøk eller gjentatte aborter.

Hypo-osmotisk sædanalyse (HOST-test) 450 kr

Det er viktig å vite om sædcellene som ikke beveger seg er levende eller døde. Med denne testen kan vi finne ut dette. Dersom vi finner ut at de ikke-bevegelige sædcellene er levende, kan det tyde på strukturelle feil i flagellene som gjør at sædcellene kommer seg fremover og har mulighet til å nå eggcellen. Dersom vi finner ut at de ikke-bevegelige cellene er døde, kan det tyde på feil ved lagringen av sædcellene i bitestikkelen (epididymis).

Oksidativt stress sædanalyse 900 kr

Oksidativt stress skjer når det er ubalanse mellom oksidanter og antioksidanter i en væske, og har vist seg å være en hovedfaktor til redusert sædkvalitet. Dette er fordi oksidanter bidrar til å bryte ned cellenes fett, proteiner, sukker og nukleinsyrer. Med denne analysen kan vi finne ut om det skjer oksidativt stress i sædvæsken. Proxeed Plus anbefales av fertilitetsleger over hele verden til menn som har oksidativt stress i sædvæsken.

Retrograd ejakulasjonsanalyse 1500 kr

Ved retrograd ejakulasjon går sæden til urinblæren i stedet for ut av urinrøret. Sædcellene er da å finne i en urinprøve tatt direkte etter ejakulasjon. Denne urinprøven sentrifugeres og undersøkes for sædceller. Denne analysen gjøres dersom det kommer lite eller ingen sæd ut av penis ved ejakulasjon.

Betalingsbetingelser:

Konsultasjoner og analyser betales i kassen. Ved avbestilling av time mindre enn 24 timer før timen starter belastes hele beløpet for den oppsatte timen. Avbestillingsregler gjelder. Hvis du har spørsmål til vårt laboratorium kan du ringe 33 33 13 13 eller sende e-post til post@fertiliteam.no